onsdag 5 september 2012

Raphael Mabo : Jobben finns inom ekologisk hållbarhet

Arbetslösheten ökar i världen, flera storindustrier går dåligt (exempelvis bilindustrin). En industri som går bra är "slit-och-släng-telefoni". När jag läser nyheterna så förundras jag över att frågor som återvinning och ekologisk hållbarhet inte finns med i diskussionerna om lösningar. Vi ser det även i konflikten om Ojnareskogen på Gotland där 60 personer blir arbetslösa om man inte hugger ner skogen och förorenar dricksvattnet. Det behövs ett nytt tänkande och stöd till en miljömässig industri, företag som tänker på miljö och ekologisk hållbarhet. Där finns de nya jobben, om politikerna bara kunde ge de nödvändiga ekonomiska incitamenten för att denna framtidsindustri ska komma igång ordentligt. Jordens resurser är ändliga! Satsa på återvinning, satsa på ombyggnation och modifiering av existerande produkter istället för att producera nya hela tiden. Vi människor slänger så enormt mycket på sopberg, och mycket av det som slängs kan användas igen! Det är miljömässigt bättre att bygga om och modifiera en gammal diskmaskin än att producera en helt ny, och modifera motorn i den gamla bilen och konvertera till biogas istället för att producera en ny bil. Här finns framtidsmarknaden och framtidsjobben, men låt oss ta framtidsjobben hit till nuet!Raphael Mabo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar