onsdag 12 maj 2010

Var en nöt och tvätta ekologiskt - ekologiskt tips

Oljekatastrofen i havet utanför Mexico och USA väcker uppmärksamhet kring miljön och visar så tydligt hur skör vår planet är. Det är ett hemskt och pedagogiskt exempel på hur vi människor förstör naturen genom vårt eget oförstånd. Vi konsumenter har makt att förändra agendan hos världens producenter av konsumtionsvaror, och vi kan utföra den makten genom aktiva och medvetna val som är bättre för miljön än de traditionella konsumtionsprodukterna.

Handla ekologiskt och rättvisemärkt!
I våra matvarutbutiker finns det glädjande nu ett allt större urval av ekologiska matprodukter, men det stannar inte där.

Hur tvättar du kläderna? Jag rekommenderar tvättnötter, det är nötter som i kontakt med varmt vatten utsöndrar en såpa som hjälper textilier att bli rena. Det bästa är att de går att återanvända 2-3 gånger! Det är så enkelt, 4 nötskal i en liten påse som du lägger i tvättmaskinen. När tvätten är klar hänger du upp påsen och låter den torka innan du använder den igen. Nötskalen låter du ligga kvar i påsen och du kan använda den igen 2 - 3 gånger. När skalen är helt förbrukade slänger du dem i hushållskomposten så att de kan bilda jord och bidra till växande.

En påse med tvättnötter 1kg räcker ett år om du kör några maskiner i veckan. Påsen kostar vanligtvis kring 150 kr, beroende på var du köper den. Det är billigt för ett års tvätt, och så mycket mer miljövänligt än dessa plastburkar eller förpackningar i hårdpapp med fabriksframställda kemikalier. Tvättnötterna växer på en buske som heter sapindus mukorossi.

Finns att köpa i många hälsokostbutiker och andra butiker med ekologisk profil.

Varma hälsningar från mig
Raphael Mabo

söndag 2 maj 2010

Smutsiga pengar

Det finns ett enormt oljebälte som driver ute till havs vid Mexico och USA's sydkust, sägs vara flera mil stort. Människan körde ner en borr i havet och satte dit ett rör för att pumpa upp olja. Vad händer om röret går läck? Jo, oljan rinner ut i vattnet och nu när hålet är öppet finns det inget sätt att få stopp på det.

Varför gör människan sådana här saker? Varför går ingenjörer och tekniker med på att hitta på saker som detta, med detta katastrofala resultat som följd - det hotar fåglarna och fiskarna, och snart når det stränderna i USA med stora följdverkningar.

Svaret är, som så många gånger, pengar. Pengar är viktigare än miljön. Pengarna är viktigare än livet. Ja, det är som det sägs. Rånaren står med vapnet mot offret och frågar "Pengarna eller livet?" och offret säger "Jag tar pengarna tack!".

Vad gör pengarna för nytta i en värld som är nedsmutsad? En värld med smutsig luft, smutsig miljö och med ett sjukt djurliv. Är det vad vi vill ha?

Jag har hundar och när man har hundar så märker man extra tydligt hur nerskräpad och smutsig vår värld är. Min femmånaders valp hittar alla dessa slängda ölburkar, fimpar och plastemballage som människan strör omkring sig. De försvinner inte automatiskt, de finns kvar i naturen. När djur äter detta, som femmånaders valpar, så får de i sig ämnen som kan göra dem sjuka.

Det gäller även oss människor, vilket Stefan Jarl lyfter fram i sin film Underkastelsen.

Tyvärr har människan gjort sig beroende av olja, kemikalier och plast. Det finns andra alternativ, men de kostar och vanliga människor har inte råd med dem. Vi behöver politiker i Sverige som vågar agera för miljön och vågar premiera miljövänliga lösningar framför miljöfarliga. Det måste vara dyrt att smutsa ner och företagen måste betala. Nu vågar man inte åstadkomma detta, för man tänker att det ökar arbetslösheten och företagen måste ju få möjlighet att gå med vinst.

Vad vi behöver är ett skifte av produktionsresurserna och jobben från miljöfarliga verksamheter till miljövänliga. Det är möjligt och det kan vara vinstgivande, om politikerna skapar ett samhällsklimat som premierar miljövänliga lösningar.

Pengar i sig är inte smutsiga, men alltför mycket pengar idag används smutsigt.
Det är dags att ändra på detta nu.

Varma hälsningar från mig
Raphael Mabo

lördag 1 maj 2010

Veganism är kärlek

Att vara vegan är för mig kärlek. Dels är det kärlek till mig själv och min egen kropp, och dels är det kärlek till djuren, naturen och andra medvarelser. När jag upphörde med kött så startades en process av avgiftning och utrensning. Efter några månader mådde jag bättre än jag hade gjort på länge. Under min uppväxt kände jag mig ofta tung i kroppen, depressiv, trött och utan riktig livsglädje. Mycket av denna tunghet försvann när jag ställde om min kost.

Jag vart väldigt förvånad därför att läkare var mycket mer intresserade av att försöka skriva ut antidepressiva mediciner istället för att tala om att en förändring av kosten kunde göra så mycket.

Min upplevelse är att kött innebär en förorening av det tempel som våra kroppar är. Det är jobbigare för matsmältningsorganen att bryta ner kött och det tar mycket energi från kroppen när kroppen ska bryta ner köttet för att komma åt de vegetabilier som kon, grisen och kycklingen omvandlade i sina kroppar till kött. Idén att äta grönt genom andra djurs omvandling av det till kött, var en idé som jag inte förstod. Jag accepterade den dock under min uppväxt därför att jag visste inget annat. Jag följde med strömmen och gjorde som andra därför att det varken erbjöds eller informerades om alternativ.

När jag blev vuxen och upphörde med kött så lyftes en dimma från min kropp. Jag kände mina egna energier lättare och jag fick ett bättre kroppsmedvetande. Jag blev starkare och friskare i min kropp, jag blev mindre sårbar för virus, influensor och andra sjukdomar som sprids omkring i den här världen. Det blev även enklare för mig att se och märka de energier som vår värld består av, det som är att ha ett energimedvetande.

Det finns en del som hävdar att de äter kött för att grunda sig, för att komma mer ner i kroppen. Det är sant att kött har en tätare och mer fysisk energi än vegetabilier och detta kan upplevas som grundning. Men, detta är en illusion som inte botar problemet till att det saknas grundning. Det finns andra och hälsosammare sätt att grunda sig på.

Att söka sig uppåt och sakna grundning, kan bero på ett motstånd mot att finnas i den här verkligheten. Så för att grunda sig behöver man hitta orsaken till varför man inte är grundad. Det kan handla om att man inte älskar sin kropp, inte älskar den här verkligheten, inte älskar sitt liv.

För mig är kärlek och andlighet samma sak. Att vara andlig är att vara kärlek. Kärleken till livet är det som skapar livet, är det som skapar både den fysiska världen och den andliga världen - två sidor av samma mynt. Jag kan inte döda dem jag älskar och jag kan inte heller låta andra döda dem jag älskar, så därför äter jag inte djur.

Men växterna då? Växterna lever ju också och har ett medvetande? Javisst är det så. Däremot så är växternas medvetande mer subtilt och inte lika intellektuellt och individuellt som djur, de tar det inte lika mycket personligt och får inte samma traumatiska upplevelser av dödandet som djur får. Växternas kropp är deras fysiska upplevelseform, men deras medvetna sinne är i energivärlden.

Men självfallet är det så att idealet är att varken äta växter eller djur och enbart leva på solens energi och livskraften. Nu finns det flera människor i världen som kan detta, det är den naturliga utvecklingen. När vi upphör med att äta kött så är nästa utvecklingssteg att upphöra med att äta grönt och helt leva på ljus. Jag är dock inte där än och jag tror på att vi alla gör så gott vi kan efter de förutsättningar vi har.

Vi alla väsen har våra olika processer och handskas med olika saker, varje liv har sina utmaningar. Kärleken är den röda tråden genom dessa utmaningar, att expandera i kärlek för att expandera den fysiska kroppen så att allt mer av själen kan komma igenom. För själen är uppbyggd av kärlek och är en del av hela universums medvetande - ”Gud”. Ju mer av själen som kan komma igenom i den fysiska verkligheten, desto mer av kärleksvibrationer manifesteras i det fysiska och himmelriket skapas här på Jorden.

Varma hälsningar från mig
Raphael Mabo

Eget ansvar i relationer

En sak som jag ser som viktig i alla relationer, det är att man tar ansvar för sina egna känslor och upplevelser. Det som du upplever händer inom dig. Det är dina känslor och dina tankar, inte någon annans därför att det är du som upplever - du har din upplevelse och den är din.

Vår hjärna tolkar information från kroppens sinnen och denna information skapar våra känsloreaktioner och våra tankar. Tolkningen utgår från våra minnen och tidigare upplevelser, från värderingar och trossatser, som ligger i det undermedvetna som ett filter som sinnenas information filtreras genom. Vår verklighet skapas inuti oss och denna verklighet kan vara väldigt olik en annan människas verklighet.

Missförstånd uppstår mellan människor när de brister i kommunikationen av deras respektive verkligheter. Därför är det så viktigt att vara tydlig och klar när vi kommunicerar med andra människor, och att kommunicera utifrån en förståelse för att de människor som vi kommunicerar med kan ha en helt annan verklighet.

När jag upplever mig som sårad i en relation, så är det jag själv som sårar mig. Inte min partner. Låt mig ge ett exempel: Om jag förväntar mig att min partner ska komma i tid så blir jag ledsen om hon är en timme sen, men om jag förväntar mig att hon ska vara en timma sen så blir jag glad om hon bara är försenad en kvart.

Skillnaden mellan min förväntan på min partner och min partners beteende, är det som sårar mig. Så genom uppmärksamhet kring våra förväntningar så kan vi påverka våra känslor.
En nyckel för en framgångsrik och balanserad relation, som jag ser det, är att man är ärlig och öppen utifrån ett ansvarstagande över sig själv. Att när ens partner har ett beteende som utlöser vissa reaktioner i mig, att jag är öppen och ansvarstagande om mina reaktioner genom att exempelvis uttrycka mig i formen: ”När du har det beteendet så upplever jag de här känslorna i mig.”

Här tar jag ansvar för mig själv. Jag dömer inte min partner. Jag säger inte att min partner gör fel, eller ens gör rätt. Detta handlar inte om rätt och fel. Jag konstaterar att när min partner beter sig på ett visst sätt så upplever jag vissa känslor inuti mig. Jag reagerar på ett visst sätt för jag har vissa föreställningar, upplevelser, antaganden och värderingar inom mig i mitt undermedvetna. Jag reagerar på min partners beteende, men det är inte min partner som är orsaken till mina reaktioner.

Sen kan man föra en diskussion utifrån detta om vad som känns bäst för båda parter. Vi alla är ju olika och har olika preferenser.

Varma hälsningar från mig
Raphael Mabo

Vart är samhället på väg?

Det moderna samhället låter. Även när jag sitter ute i naturen så hör jag motorfordon från en avlägsen väg och flygplan som mullrar i skyn. I våra städer och arbetslandskap finns mängder med ljud omkring oss – surranden från ventilationsanläggningar, kluckanden från avlopp och pumpar, ljudet av transportsystem och elektroniska arbetsverktyg, surret från kylskåp. Ovanpå alla dessa konstgjorda ljud som är delar av det moderna samhället, så finns olika former av ljud för underhållning – som musik, radio, television. Människan har blivit stora mediakonsumenter för att distrahera sinnet.

Det är mycket för hjärnan att hantera, all denna information som ständigt finns omkring oss och når oss. Det är flera miljonder informationsbitar varje sekund som träffar oss och som ska tolkas, förstås och reageras på. Endast en bråkdel av detta görs vi medvetna om.

Har vi en klump i magen som gör ont, så finns klumpen fortfarande där och gör sig påmind när vi stänger av media, när vi försöker minska surret omkring oss.

Jag tror att det behövs en ny samhällsordning för att skapa ett samhälle där vi lever mer i samklang med naturen omkring oss, ett samhälle där vi har enklare än idag för att vara närvarande med naturen. Jag tror på ett koncept med decentralisering, där vi människor skapar självförsörjande byar och där vi kan bedriva handel mellan byar för det som saknas.

Byar i storleken 50 - 100 invånare, där man ansvarar gemensamt för byns uppehålla och därmed ansvarar tillsammans för jordbruk,vatten och kraftförsörjning, avloppshantering, barn och äldreomsorg och vård.

Det centraliserade samhället, som vi har idag, är bekvämt - men det har lett till ett avstånd mellan de styrande och folket. Vi har idag en situation där många frustrerade ungdomar försöker bedöva sig på olika sätt och agerar destrutivt i syfte av att bli hörda. Den vanliga lösningen i vårt centraliserade samhälle handlar om fler poliser och fler kuratorer, mer pengar till institutionalisering och intagning av ungdomar. Det är som att de inte förstår de mekanismer som skapar denna frustration. Det saknas en debatt för hur vi förändrar samhället för att skapa ett samhälle som vi alla trivs med att leva i.

Och jag tror att det behövs en förändring från grunden.
En intressant länk: http://www.economads.com/

Varma hälsningar från mig
Raphael Mabo

Plastsamhället

Nu när vintern börjar ta slut och våren spirar på många platser i vårt land, blommor kommer upp till ytan, träden och buskarna börjar bli täckta med blad, fåglarna sjunger och skogen och våra vattendrag pulserar av liv. Ja, nu när våren är igång och en ny cykel av liv börjar och flödar, så kan det vara dags att ställa sig frågan - vart är vi på väg med vårt samhälle? Vad har vi människor byggt för värld egentligen?

Ett intressant inlägg i denna diskussion är Stefan Jarls nya dokumentär. En film som handlar om de kemikalier och syntetiska ämnen som vi människor idag får i oss genom den livsstil som vi har byggt i samhället.

http://www.underkastelsen.se/

Vi kan förändra världen, vi kan om vi gör det tillsammans och vi kan om vi tillsammans vågar förändra vår livsstil. Att ta ett medvetet aktivt val över hur vi lever, istället för att flyta med samhällets ström.

Vi har egentligen svaren inom oss. Vi hittar när vi sjunker inåt i oss själva och lyssnar till det gudomliga inom oss. När vi upptäcker att vi är del av det gudomliga och naturen och djuren omkring oss också är del av detta, när vi ser att vi håller på att förvränga och förstöra denna vackra och gudomliga värld, då kan vi agera utifrån gudomlighetens inspiration, utifrån gudomlig kraft.

Jag hyser hopp för människan och det vackra.

Varma hälsningar från mig
Raphael Mabo