lördag 21 maj 2011

Raphael Mabo : Ljuset i ditt innersta du


I det innersta i din själ så finns ett ljus och detta är din essens. Detta ljus kan uttryckas som harmoni, balans, glädje, livskraft, kärlek och fullständig tillfredsställelse. Detta ljus är oändligt och evigt. Detta är ditt inre varande som erbjuder vila och pånyttfödelse.Ovanpå detta så har du din personlighet. Din samlade resurs av erfarenheter, upplevelser, gåvor och talanger, som responderar på den fysiska världen.Du är utskickad i den fysiska världen för att möta och vara din inre essens. Detta kan tyckas vara en paradox, men eftersom din inre essens är fullkomlig och oändlig så skulle du inte veta om denna fullkomlighet och oändlighet om du inte hade erfarit brist och ändlighet. När fullkomligheten är det enda som finns, så vet vi inte om den därför att vi saknar en referens. Jag säger så här – ditt fysiska liv är för att utveckla och höja din uppskattning och kontakt med din inre essens.Därför är ditt fysiska liv en gåva, även när gåvan upplevs som smärtsam. Jag hälsar det heliga i dig

Raphael Mabo

Zen-coach och inspiratör

Raphael Mabo : Lyssna på din intuition


Vi människor har en naturlig intuition, en förmåga att känna in / lyssna in / betrakta inåt, och genom detta få fram information. Intuitionen är vår kompass, avkännare och guide i den fysiska världen. I den kultur som vi har nu så har vi byggt upp ett samhälle där många har försvagat kontakten med sin inre intuition. Vi har en kultur där ett svar som "för jag känner så" eller "min magkänsla säger mig att" inte duger som förklaring för det kallas irrationellt. Vi har en kultur där vi ska följa tankarnas analyser och allra helst analyser från maskiner.Jag säger - det är dags nu att höja intuitionens status i vårt samhälle. Varför ska vi människor fortsätta med att förneka en naturlig funktion, ett inbyggt verktyg, i våra kroppar och sinne? Det är dags att även vi män vågar plocka fram intuitionen. Det är ju populärt att påstå att kvinnor är intuitiva och därför irrationella, medan män har skarpa rationella hjärnor och därmed ingen intuition.Jag är man och för mig är det mer rationellt att lyssna på min intuition än mina tankars analyserande av situationer och möjligheter, för mina tankar är berättelser och hjärnan har en tendens att fabulera fritt när information saknas. Intuitionen, däremot, är ett känsligt och skarpt sprö som tar in och förmedlar "vibbar" av allt som vi tänker, känner, gör och håller på att göra. Det är naturligt för oss att följa vår intuition, för vi föddes så. Men, intuition är inget som vi får utveckla i skolan som kräver av oss att lägga intuitionen åt sidan och tänka rationellt och mekaniskt.Därför behöver vi lära oss att hantera vår intuition igen, vi behöver lära oss att lyssna på vår intuition, att väcka den till liv. Att stanna upp i vardagen, andas och lyssna inåt, se inåt, observera och betrakta våra känslor. Vad händer inuti nu?För gärna bok om detta, notera och se din utveckling med din intuition. Du kommer lära dig känna din intuition som vägleder dig. Börja med korta stunder att stanna upp, titta inåt, lyssna inåt. Lär känna ditt inre, lär känna dig själv och därmed intuitionens röst och hur du kan kommunicera med din egen intuition.Jag hälsar det heliga i dig!

Raphael Mabo

Zen-coach och inspiratörhttp://www.raphaelmabo.se

http://mactuellt.blogspot.com

http://ekospirituellt.blogspot.com

http://raphaelmabo.wordpress.com

http://raphaelmabo-reflektioner.blogspot.com

http://blogg.passagen.se/raphaelmabo

http://raphaelmabo.bloggy.se/

http://www.twitter.com/raphaelmabo

http://www.soulsense.se 

Raphael Mabo : Kärlek till sig själv är hälsa


Av och till ser jag i massmedia kritik mot att älska sig själv. Kritiken brukar handla om att den som älskar sig själv är odräglig mot andra människor och lever man ett destruktivt liv så gör man inget åt det om man älskar sig själv. Senast läste jag detta i onsdagens Metro i Örebro. Den massmediala bilden är att i Sverige är det fult och fel att älska sig själv.Min upplevelse, det är att när vi älskar oss själva så tar vi hand om oss. Vi tar hand om vår kropp, vi tar hand om vårt sinne och vi sätter gränser som vi behöver sätta för att må så bra som möjligt. Att utveckla sig själv, sin personlighet och sin hälsa, är en kärlekshandling somman gör för sig själv. Krönikören i Metro menar att om man älskar sig själv så fortsätter man att vara exempelvis överviktig och stressad. Min upplevelse och åsikt är det motsatta, att man har en destruktiv livsstil därför att man inte älskar sig själv och så länge som man inte älskar sig själv så fortsätter man med sin destruktiva livsstil. Det kan exempelvis handla om att man har hindrande eller begränsande tankemönster från sin egen uppväxt och händelser tidigare i livet, en begränsande prägling i det undermedvetna från händelser och miljöer, attityder och situationer, som hänt tidigare i livet. När man börjar älska sig själv så börjar man att ta hand om sig själv, för man ser sitt eget värde - man ser värdet i sin kropp, sitt sinne, sin personlighet och man ser att man har rätt att må så bra som möjligt och leva ett så bra liv som möjligt. Då gör man de förändringar som behövs för att åstadkomma detta.Hur ska jag kunna acceptera andra människor som de är, om jag inte klarar av att acceptera mig själv? Hur ska jag kunna älska andra människor om jag inte klarar av att älska mig själv? Hur ska jag kunna ge andra människor kärlek och uppskattning om jag inte klarar av att ge det till mig själv? Hur ska jag kunna vara hjälpsam och stöttande för andra om jag klarar av att vara hjälpsam och stöttande för mig?När jag älskar mig själv och mitt liv, så har jag mer kärlek och stöd att ge till andra människor. För mig är det ingen motsättning mellan självkärlek och medkänsla, eller mellan självkärlek och ödmjukhet. I vår kultur försöker många kompensera bristande självkänsla med konsumtion. Jag köper produkt x så får jag mer livsglädje. Ju mer jag konsumerar, desto lyckligare ska jag bli. Det är den konsumtionskultur som masmedia försöker underhålla. Min upplevelse är att försöker man fylla en inre tomhet med konsumtion, så identifierar man sig allt mer i det yttre fysiska och man kommer längre och längre bort från sig själv, sin innersta kärna och själ. När vi vår själen inuti, vår gnista av det gudomliga och vår egen essens och livskraft, så når vi också kärleken i oss själva och denna kärlek och gudomliga livskraft kan fylla hela oss, och detta hjälper oss till inre frid. Jag hälsar det heliga i dig!

Raphael

Zen-coach och inspiratörhttp://www.raphaelmabo.se

http://mactuellt.blogspot.com

http://ekospirituellt.blogspot.com

http://raphaelmabo.wordpress.com

http://raphaelmabo-reflektioner.blogspot.com

http://blogg.passagen.se/raphaelmabo

http://raphaelmabo.bloggy.se/

http://www.twitter.com/raphaelmabo

http://www.soulsense.se 

Raphael Mabo : länktest (ignorera)

http://www.raphaelmabo.se

http://mactuellt.blogspot.com

http://ekospirituellt.blogspot.com

http://raphaelmabo.wordpress.com

http://raphaelmabo-reflektioner.blogspot.com

http://blogg.passagen.se/raphaelmabo

http://raphaelmabo.bloggy.se/

http://www.twitter.com/raphaelmabo

http://www.soulsense.se 
http://www.raphaelmabo.se

http://mactuellt.blogspot.com

http://ekospirituellt.blogspot.com

http://raphaelmabo.wordpress.com

http://raphaelmabo-reflektioner.blogspot.com

http://blogg.passagen.se/raphaelmabo

http://raphaelmabo.bloggy.se/

http://www.twitter.com/raphaelmabo

http://www.soulsense.se 
http://www.raphaelmabo.se

http://mactuellt.blogspot.com

http://ekospirituellt.blogspot.com

http://raphaelmabo.wordpress.com

http://raphaelmabo-reflektioner.blogspot.com

http://blogg.passagen.se/raphaelmabo

http://raphaelmabo.bloggy.se/

http://www.twitter.com/raphaelmabo

http://www.soulsense.se 
http://www.raphaelmabo.se

http://mactuellt.blogspot.com

http://ekospirituellt.blogspot.com

http://raphaelmabo.wordpress.com

http://raphaelmabo-reflektioner.blogspot.com

http://blogg.passagen.se/raphaelmabo

http://raphaelmabo.bloggy.se/

http://www.twitter.com/raphaelmabo

http://www.soulsense.se 
http://www.raphaelmabo.se

http://mactuellt.blogspot.com

http://ekospirituellt.blogspot.com

http://raphaelmabo.wordpress.com

http://raphaelmabo-reflektioner.blogspot.com

http://blogg.passagen.se/raphaelmabo

http://raphaelmabo.bloggy.se/

http://www.twitter.com/raphaelmabo

http://www.soulsense.se