söndag 9 september 2012

Raphael Mabo : Ekologiskt jordbruk och bättre distritbution botar svält

I svenska massmedier den senaste tiden har det ekologiska jordbruket och ekologisk mat ifrågasatts, det finns t o m de som hävdar att besprutat "konvetionellt jordbruk" är det bästa. Men betänk, "konventionellt jordbruk" är egentligen okonventionellt, det var det ekologiska jordbruket som var konventionellt jordbruk innan man började bespruta det med kemikalier. Det gick tydligen enkelt och snabbt för massmedia att anamma idén från främst tyska kemiföretag att kemikalier i vår mat är en bra idé..Dessa artiklar som brukar framhäva att det kemiska jordbruket, som jag här väljer att kalla för okonventionellt jordbruk därför att det är okonventionellt, är bättre än konventionellt jordbruk (alltså ekologiskt jordbruk) för det ger högre avkastning på mindre  yta. Men dessa artiklar tar inte upp grundproblemet med världssvälten som är dålig distribution. De nämner inte det faktum att västvärlden har överskott på mat och slänger mycket mat. Att det finns länder som har en svältande befolkning beror på undermålig distribution av maten, att maten inte når de som är hungriga. Det är märkligt att man fortfarande inte diskuterar den bristande matdistributionen, för det är ju där problemet ligger. En till faktor som hör ihop med detta är kommersialiseringen av mat, dvs att det behövs pengar för att köpa mat. Mat är dyrt.  De utan inkomst kan alltså inte köpa sig någon mat för de har inte pengar till det. Så kommersialiseringen av matproduktionen, att det kostar pengar att få föda, är något som vi bör diskutera och hitta lösningar för.Raphael Mabo

onsdag 5 september 2012

Raphael Mabo : Jobben finns inom ekologisk hållbarhet

Arbetslösheten ökar i världen, flera storindustrier går dåligt (exempelvis bilindustrin). En industri som går bra är "slit-och-släng-telefoni". När jag läser nyheterna så förundras jag över att frågor som återvinning och ekologisk hållbarhet inte finns med i diskussionerna om lösningar. Vi ser det även i konflikten om Ojnareskogen på Gotland där 60 personer blir arbetslösa om man inte hugger ner skogen och förorenar dricksvattnet. Det behövs ett nytt tänkande och stöd till en miljömässig industri, företag som tänker på miljö och ekologisk hållbarhet. Där finns de nya jobben, om politikerna bara kunde ge de nödvändiga ekonomiska incitamenten för att denna framtidsindustri ska komma igång ordentligt. Jordens resurser är ändliga! Satsa på återvinning, satsa på ombyggnation och modifiering av existerande produkter istället för att producera nya hela tiden. Vi människor slänger så enormt mycket på sopberg, och mycket av det som slängs kan användas igen! Det är miljömässigt bättre att bygga om och modifiera en gammal diskmaskin än att producera en helt ny, och modifera motorn i den gamla bilen och konvertera till biogas istället för att producera en ny bil. Här finns framtidsmarknaden och framtidsjobben, men låt oss ta framtidsjobben hit till nuet!Raphael Mabo