onsdag 20 juni 2012

Raphael Mabo : Ja till vindkraft, men inte i känslig naturmiljö

Det ska byggas en stor industriell vindkraftsanläggning i Nyckelhult, som är ett naturskönt område invid sjön Tisaren i Sydnärke, i Askersunds och Hallsbergs kommuner. Femton vindkraftverk med höjd på 212 meter och rotor med en diameter av 140 meter. Vindkraftverk verkar ju vara väldigt bra på papperet, men varför uppför man dem i känsliga naturområden där de inverkar negativt på ekologiska system och djurliv? Jo, därför att vindkraftverk bullrar och då behövs de vara så långt borta från människor som möjligt. Enligt Naturvårdsverket går gränsen för vad som är rimligt för människors boendemiljö vid 40db. Tydligen har man helt bortsett från vad som är rimligt för djurens bomiljö.

   Är det inte något bakvänt att uppföra vindkraftverk för att värna om miljö och hållbar utveckling, på sätt som förstör miljö och känslig natur? Jag menar att det finns andra lösningar. Exempelvis skulle man kunna tänka sig mindre vindkraftverk, utplacerade i industriområden som befolkas av företagsbyggnader istället för av bostadshus. Mindre vindsnurror i villaområden är också ett alternativ och som har lägre ljudnivå än dessa mastodontbyggen. Små och tystare vindkraftverk i kombination med solcellspaneler på hustak ser jag som den bästa lösningen. Solcellspaneler är en beprövad och effektiv lösning som kan placeras på alla hus.

   Detta tillsammans med en kopplingsbox som putsar ut ens överskottsel ut till elnätverket. Tänk om alla villor, bostadshus och industrifastigheter var med om detta - att alla blev elproducenter som hjälper varandra, istället för stora kraftbolag med miljöförstörande storbyggen i känsliga naturmiljöer. Raphael Mabo

Skribent